Phân mềm Muyu 8l

520.000

  • Hàm lượng chất hữu cơ tự nhiên >=30%
  • Ức chế tảo nâu
  • Cấu trúc xôp, dày đặc, đảm bảo tính thoáng khí