Nutri Detrox Clo 150ml

65.000

  • Khử clo nước máy
  • Tăng sức đề kháng
  • Điều hòa nước bể cá