Nutri Bio 1000ml

200.000

  • Làm trong nước
  • Khử mùi tanh
  • Ổn định hệ vi sinh